Vi erbjuder behandling i form av luktträning med essentiella oljor för att du ska få ditt luktsinne tillbaka!

Vilka studier är behandlingen baserad på?

Nedan finner du sammanfattningar + länkar till de studier som smellits behandling är baserad på. 

Clinical Olfactory Working Group consensus statement on the treatment of postinfectious olfactory dysfunction

Det här är ett uttalande från läkare som runt om världen behandlar anosmi, Clinical Olfactory Working Group. De rekommenderar luktträning för postinfektiösa symtom från luktsinnet.

Management of new onset loss of sense of smell during the COVID-19 pandemic – BRS Consensus Guidelines

En guidline för behandling av symtom från luktsinnet. Luktträning rekommenderas efter 2 veckor med symtom.

Is Olfactory Training Effective Treatment for Postinfectious
Smell Loss?

Den här studien visar att luktträning har stora framgångar hos försökspersonerna samtidigt som det är en behandling som innebär liten risk för biverkningar. Faktorer som gav en ännu bättre effekt var tiden luktträningen utfördes, antalet dofter samt hur koncentrerade oljorna var. Det vill säga att ju längre tid och med fler, mer koncentrerade oljor så fick fler effekt av luktträningen.

Modified olfactory training in patients with postinfectious olfactory loss

En studie som visar att de försökspersoner som fick använda sig av set om 3×4 oljor fick en bättre effekt än de som enbart använde 4 oljor. De försökspersoner som använde fler oljor kunde urskilja dofter bättre och kände lukter starkare efter studiens slut, jämfört med de som använt färre oljor.

Olfactory Training Is Helpful in Postinfectious Olfactory Loss: A Randomized, Controlled, Multicenter Study

I den här studien fick försökspersonerna lukta på 4 olika oljor i 15 sekunder, två gånger per dag i 4 månader. 65% fick markant bättre luktsinne, jämfört med de 19% som inte lukttränade under denna period.

Effects of olfactory training in patients with olfactory loss

En studie med 4 oljor som försökspersonerna luktade på 10 sekunder om dagen under 3 månader.
Resultatet blev att 30% fick markant bättre luktsinne jämfört med 6% som inte lukttränade. Det innebär att sannolikheten att få tillbaka luktsinnet var 5 gånger högre.